• |
  • |

เมนูหลัก | หนังสืออีเล็กทรอนิกส์

  • มุมมอง :
Author : -
Publishing Date : Jun 27, 2020
1. ภาพประกอบแสดงที่ขึ้นของฝีตามเดือนต่างๆ 2. ตำรายาเกร็ดของฝีชนิดต่างๆ เช่น ยาประสะฝี, ยาแก้บิดท้อง, ยาเขียวน้อย, ยาดับพิษฝีร้ายทั้งหลาย, ยาแก้ทุรนทุราย ฯลฯ 3. เวทย์มนต์คาถา เช่น เสกเทียนส่องดูฝี, ยาตัดรากฝีดาษทั้งปวง ฯลฯ
Author : -
Publishing Date : Jun 27, 2020
1. ภาพประกอบแสดงที่ขึ้นของฝีตามเดือนต่างๆ 2. ตำรายาเกร็ดของฝีชนิดต่างๆ เช่น ยาประสะฝี, ยาแก้บิดท้อง, ยาเขียวน้อย, ยาดับพิษฝีร้ายทั้งหลาย, ยาแก้ทุรนทุราย ฯลฯ 3. เวทย์มนต์คาถา เช่น เสกเทียนส่องดูฝี, ยาตัดรากฝีดาษทั้งปวง ฯลฯ
Author : -
Publishing Date : Jun 27, 2020
1. เวทย์มนต์คาถา เช่น เสกน้ำลูบหน้า, เสกน้ำมันเดือด, เสกสารพัดคงทน, เสกขี้ผึ้งทาปาก ฯลฯ 2. ยันต์และคาถาอาคม เช่น ยันต์เขียนสไบ, ยันต์เขียนใส่ใบตาล, ยันต์หัวกะได ฯลฯ 3. ว่าด้วยดำเนินพระราม 4. ตำรายาเกร็ด เช่น ยาปลูกเลือด, ปลูกธาตุทั้งสี่, ยา กวาด, ยาแก้ไข้ป่า, ยาดับพยาธิ, ยาแก้ราก, ยาสะอึก ฯลฯ 5. บทไหว้ครู อักษรขอม – ไทย ภาษาบาลี
Author : -
Publishing Date : Jun 27, 2020
1. ว่าด้วยคัมภีร์อไภยะสันตา 2. กิมิดปาติ 80 จำพวก 3. ตำรายาเกร็ด เช่น ยาแก้ตานทราง, น้ำดับพิษ, ยาชโลม, ยาแก้ร้างชัก, ยาไข้จับเรื้อรัง, ยาแก้ระดูคัด, ยาแก้โลหิต, แก้กระไส, แก้ปวงช้างปวงหมา, ยาแก้สเลดตีขึ้น, แก้เข่า, ยากำลังราชสีห์ ฯลฯ 4. รูปยันต์และคาถาปัดพิษงู
Author : -
Publishing Date : Jun 27, 2020
1. ตำราดูฤกษ์ยามและทิศทางในการปลูกเรือน เช่น ปลูกต้นไม้, ขุดหลุมปลูกเรือน, ขึ้นเสาเอก, ทิศทางของประตู ฯลฯ 2. ตำราทำนายฝัน 3. ยันต์และเวทน์มนต์คาถา อักษรขอม ภาษาบาลี เช่น เสกขี้ผึ้ง ลงหวาย, คาถากันขโมย, คาถาแคล้วคลาด, ทำเสน่ห์ ฯลฯ
Author : -
Publishing Date : Jun 27, 2020
1. ว่าด้วยเรื่องวันศุกในญาณสูตร ทำนายวัน เดือน ปีที่จะตายของคน 2. ตำรายาเกร็ด อักษรขอม – ไทย ภาษาบาลี – ไทย เช่น กำเนิดตำรายา, แก้ประดง, แก้สลบ, แก้อีดำอีแดง, ยาจุดกาน, แก้ทราง, แก้ดำ, ยาต้มแก้สันนิบาต, ยาตัดรากไข้, ยาหาลงเมือง, ยาเขียวพิสดาร, ยาประจำธาตุเด็ก, ยาทำกาน ฯลฯ
Author : -
Publishing Date : Jun 27, 2020
1. รูปยันต์ต่างๆ เป็นภาษาไทย จีน และรูปภาพต่างๆ 2. เวทย์มนต์คาถา อักษรขอม – ไทย ภาษาบาลี –ไทย เช่น มนต์เสน่ห์มหานิยม, มนต์ระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย, มนต์องค์เสมา, มนต์อาการสามสิบสอง, มงคลจักรวาล ฯลฯ 3. เบ็ดเตล็ดว่าด้วยเรื่องมารระวิไชย 4. บทไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เช่น บทไหว้ท้าวเวสสุวันในพระเจ้าทั้งห้าพระองค์, พระฤาษีทั้งแปดตน, บทสรรเสริญภูตผีปีศาจ ฯลฯ 5. บทแก้คุณไสยศาสตร์ต่างๆ
Author : -
Publishing Date : Jun 27, 2020
1. รูปยันต์ต่างๆ เป็นภาษาไทย จีน และรูปภาพต่างๆ 2. เวทย์มนต์คาถา อักษรขอม – ไทย ภาษาบาลี –ไทย เช่น มนต์เสน่ห์มหานิยม, มนต์ระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย, มนต์องค์เสมา, มนต์อาการสามสิบสอง, มงคลจักรวาล ฯลฯ 3. เบ็ดเตล็ดว่าด้วยเรื่องมารระวิไชย 4. บทไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เช่น บทไหว้ท้าวเวสสุวันในพระเจ้าทั้งห้าพระองค์, พระฤาษีทั้งแปดตน, บทสรรเสริญภูตผีปีศาจ ฯลฯ 5. บทแก้คุณไสยศาสตร์ต่างๆ
Author : -
Publishing Date : Jun 27, 2020
1. ตำนานบังเกิดโรคและวิธีรักษาโรค 2. ตำรายาเกร็ด เช่น ยาแก้สะอึก, ยาต้มแก้ไข้จับ, ยาพ่น, ยาจุกปีการ, ยาแก้คางแข็ง, ยาแก้หนาวสะท้าน, ยาแก้ประดงครรภ์, ยาแก้ลงท้องตกมูกตกเลือด, ยาจุกไข้ ฯลฯ
Author : -
Publishing Date : Jun 27, 2020
1. ตำนานบังเกิดโรคและวิธีรักษาโรค 2. ตำรายาเกร็ด เช่น ยาแก้สะอึก, ยาต้มแก้ไข้จับ, ยาพ่น, ยาจุกปีการ, ยาแก้คางแข็ง, ยาแก้หนาวสะท้าน, ยาแก้ประดงครรภ์, ยาแก้ลงท้องตกมูกตกเลือด, ยาจุกไข้ ฯลฯ
Author : -
Publishing Date : Jun 27, 2020
1. เวทย์มนต์คาถา เช่น ว่าด้วยการรักษาป้องกันตัว เป็นต้น 2. ตำรายาเกร็ด เช่น แก้ตานขโมย, ยากวาดเด็กแก้สลบ, แก้หอบ แก้ชัก, แก้ลมจุกเสียดให้แสบอก, ยารุเลือด ฯลฯ
Author : วิจิตรวาทการ,หลวง
Publishing Date : Jun 27, 2020
สุภาษิตต่างๆ,ตายแล้วไปไหน ความขบขัน,การแต่งงาน,ลักษณะของคน,รัฐบุรุษคนสำคัญในปัจจุบัน,มนุสสปฏิวัติ ของหลวงวิจิตรวาทการ
 

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.