• |
  • |

เมนูหลัก | หนังสืออีเล็กทรอนิกส์

  • มุมมอง :
Author : กรมศิลปากร
Publishing Date : Sep 12, 2019
Author : กรมศิลปากร
Publishing Date : Sep 12, 2019
Author : กรมศิลปากร
Publishing Date : Sep 12, 2019
สาวิตรี บนละครร้อง พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6
Author : กรมศิลปากร
Publishing Date : Sep 11, 2019
Author : กรมศิลปากร
Publishing Date : Sep 11, 2019
บทละครพูด เรื่องหมิ่นประมาทศาล พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6
Author : กรมศิลปากร
Publishing Date : Sep 11, 2019
ประชุมเพลงยาว นับว่าเป็นวรรณคดีที่มีค่า นอกจากจะได้รสทางวรรณคดีแล้ว บางภาคยังให้ความรู้ทางประวัติศาสตร์และเหตุการณ์ในสมัยก่อนด้วย
Author : กรมศิลปากร
Publishing Date : Sep 11, 2019
 

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.