• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

คาถาอาคมและยันต์ 
 

คาถาอาคมต่าง ๆ ได้แก่ คาถากันปืน คาถาป้องกันมาร คาถามหาเสน่ห์ คาถาเสกให้คนรัก เป็นต้น หัวใจต่าง ๆ ได้แก่ หัวในสะนะ หัวใจปฏิสังทโย หัวใจอิปิติโส หัวใจปัดถะมัง เป็นต้น ยันต์ต่าง ๆ ได้แก่ ยันต์ลงผ้าประเจียดแคล้วคลาด ยันต์ลงตระกุด ยันต์รูปสิงห์ลงผ้าประเจียด เป็นต้น ตำรายาต่าง ๆ ได้แก่ ยาแก้ร้อน แก้หนาว ยาแก้ไข้หวัดอน ยาแก้ไข้จอมประสาท ยาแก้ไข้คลองบาดาล ยาแก้ไข้อีดำอีแดง เป็นต้น

วันที่พิมพ์
: Mar 16, 2021
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 34 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.