• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชา 

หนังสือเล่มนี้นำเสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชา เริ่มตั้งแต่ระยะที่กัมพูชาตัดความสัมพันธ์ทางการทูตแต่ฝ่ายเดียวกับประเทศไทยในครั้งแรก จนถึงขณะที่เจ้าฟ้าสีหนุ ประมุขแห่งรัฐกัมพูชา ได้ดำเนินการเช่นเดียวกันในปี 2501 โดยได้ตัดสินใจตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง

วันที่พิมพ์
: Mar 16, 2021
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 1-88 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.