• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

สูจิบัตร โดยเสด็จพระราชกุศลงานพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมราชานุวัตร 
- 

หนังสือ "สูจิบัตร" เล่มนี้พิมพ์แจกเป็นที่ระลึกเนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพพระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร 12 พฤศจิกายน 2538 มรณภาพเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2532 เวลา 06.30 น. พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมราชานุวัตร เป็นพระมหาเถระที่เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและสำคัญยิ่งของพระพุทธศาสนาและสังคมไทย การมรภาพของท่านจึงนับได้ว่าเป็นการสูญเสียยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนา

วันที่พิมพ์
: Jun 17, 2019
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 78 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.