• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

ลิลิตตำรานพรัตน์ 

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสืออนุสรณ์งานศพ พิมพ์ในงานฌาปนกิจศพนางรักษ์ราชหิรัญ (ชิณ หังสสูต) ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2512 ซึ่งภายในเล่มได้มีเรื่องลิลิตตำรานพรัตน์พิมพ์เป็นอนุสรณ์อยู่ด้วย โดยลิลิตตำรานพรัตน์นี้เป็นตำราแก้ว 9 ประการมี เพชร ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน นิล มุกดา เพทาย ไพฑูรย์ แสดงการกำเนิดและลักษณะบางประการอันให้คุณและโทษแก่เจ้าของตามคติความเชื่อแต่โบราณ

วันที่พิมพ์
: May 16, 2019
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 106 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.