• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

สังขารนคร น.อ.หลวงสำรวจวิถีสมุทร พิมพ์ช่วยในงาน พระราชทานเพลิงศพ พล.ร.ต.พระจักรานุกรกิจ (วงษ์ สุจริตกุล) 

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสืออนุสรณ์งานศพ พิมพ์ช่วยในงานพระราชทานเพลิงศพ พล.ร.ต.พระจักรานุกรกิจ (วงษ์ สุจริตกุล) ภายในเล่มได้มีเรื่องสังขารนคร ของน.อ.หลวงสำรวจวิถีสมุทร ซึ่งเป็นร้อยกรองบทกวีที่เปรียบเทียบตัวคนเป็นเมืองๆ หนึ่ง ที่เป็นเมืองเดินได้ ให้ข้อคิดและเป็นประโยชน์ทั้งคดีโลกและคดีธรรม

วันที่พิมพ์
: May 01, 2019
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 132 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.