• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

ตำนานพระพุทธรูปสำคัญ 

หนังสือเรื่องตำนานพระพุทธรูปสำคัญ พระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เนื้อเรื่องเกี่ยวกับตำนานพระพุทธรูปสำคัญในพระบรมมหาราชวัง ในพระที่นั่งอัมพรสถาน และสถานที่ภายในวัดต่างๆ

วันที่พิมพ์
: Apr 03, 2019
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 160 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.