• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

พระพุทธศาสนาในประเทศไทย 

หนังสือพระพุทธศาสนาในประเทศไทย เป็นเรื่องราวการปาฐกถาของ หลวงบริบาลบุรีภัณฑ์ เรื่องพระพุทธศาสนาในประเทศไทย โดยอธิบายถึง 4 ลัทธิด้วยกัน คือยุคที่ 1 ลัทธิหินยานอย่างเถรวาท ยุคที่ 2 ลัทธิมหายาน ยุคที่ 3 ลัทธิหินยานอย่างพุกาม ยุคที่ 4 ลัทธิลังกาวงศ์

วันที่พิมพ์
: Mar 27, 2019
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 64 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.