• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

เชียงใหม่ - ลำพูน เขตเศรษฐกิจวัฒนธรรม พลวัตและพัฒนาการ 

เชียงใหม่ - ลำพูน เขตเศรษฐกิจวัฒนธรรม พลวัตและพัฒนาการ เป็นรายงานผลการวิจัยในโครงการ เขตเศรษกิจวัฒนธรรมแอ่งเชียงใหม่-ลำพูน โรงการวิจัยนี้มีจุดประสงค์สำคัญคือต้องการทำความเข้าใจประวัติศาสตร์และการประกอบขึ้นของเศรษฐกิจต่างๆในท้องถิ่น

วันที่พิมพ์
: Mar 05, 2019
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 400 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.