• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

เล่าเรื่องเมืองเหนือ ฉบับสมบูรณ์ 

เล่าเรื่องเมืองเหนือ ฉบับสมบูรณ์ เป็นสารคดีด้านประวัติศาสตร์ล้านนาไทย รวมถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นและขนบธรรมเนียมภาษาวรรณคดีของชาวล้านนาไทยอย่างละเอียด

วันที่พิมพ์
: Mar 01, 2019
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 1-308 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.