• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

พระพุทธรูปสมัยต่างๆในประเทศไทยของหลวงบริบาลบุรีภัณฑ์ และตำนานพระพิมพ์ ของศาสตราจารย์ยอซ เซเดส์ 

พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายทอง ขวัญจันทร์ ณ เมรุวัดธาตุทอง พระโขนง วันจันทร์ที่ 17 มกราคม พุทธศักราช 2515

วันที่พิมพ์
: Aug 27, 2018
สำนักพิมพ์
: กรมศิลปากร
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 96 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.