• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

พระพุทธรูปปางต่างๆ 

พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นางวิเชียร สุพรรณโพธิ์ บ.ม. ณ ฌาปณสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพมหานคร วันที่ 30 มีนาคม พุทธศักราช 2535

วันที่พิมพ์
: Aug 27, 2018
สำนักพิมพ์
: กรมศิลปากร
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 158 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.