• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

ปัญญาสชาดก เล่ม ๒ 
 

พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมสิทธาจารย์ (หนู ถาวโร ป.ธ.๕) ณ วัดพระสิงห์วรมหาธาตุ จังหวัดเชียงใหม่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๒

วันที่พิมพ์
: Aug 27, 2018
สำนักพิมพ์
: กรมศิลปากร
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 676 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.