• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

ครูเสรี หวังในธรรม ศิลปินแห่งชาติ 

งานวิจัยงานเรื่อง ครูเสรี หวังในธรรม ศิลปินแห่งชาติ รูปแบบความเป็นครุผู้ถ่ายทอด และสร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทย

วันที่พิมพ์
: Aug 17, 2018
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 361 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.