• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

ความเป็นมาของทฤษฎีแบ่งแยกดินแดนในภาคใต้ไทย 

หนังสือเล่มนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการตลาดวิชามหาวิทยาลัยชาวบ้านชุด 3 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งก่อตั้งขึ้นมาหลังเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใต้และทวีความรุนแรงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน

วันที่พิมพ์
: Jul 21, 2016
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
: -
จำนวนหน้า
: 166 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.