• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

ภาษาไทย ภาคที่ 2 ของ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) part7 

“ภาษาไทยของพระศรีสุนทรโวหาร”(เล่ม2) เล่มนี้ประกอบด้วยเรื่อง ศรีสุนทรานุประวัติ วิธีสอนหนังสือไทยอุไภยพจน์ นิติสารสาธก สังโยคภิธานแปล อนันตวิภาคมหาสุปัสสีชาดก และภาคเบ็ดเตล็ดอันมีคำนมัสการคุณานุคุณวรรณพฤติคำฉันท์ และคำฉันท์กล่อมช้าง อันเป็นนิพนธ์ของพระยาศรีสุนทรโวหาร จัดเป็นภาคที่2จากที่เคยรวมพิมพ์มาแล้ว

วันที่พิมพ์
: Jun 25, 2018
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 541-626 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.