• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

โคลงกระทู้สุภาษิต ของ หลวงพัฒนพงษ์ภักดี (ทิม สุขยางค์) 

เนื้อหากล่าวถึงคำสุภาษิต มีว่า บุญมา ปัญญาก็ช่วย ที่ป่วยก็หาย ที่หน่ายก็รัก บุญไม่มา ปัญญาไม่ช่วย ที่ป่วยก็หนัก ที่รักก็หน่าย ดังนี้เป็นถ้อยคำสุภาษิต ของเจ้าพระยามหินทรศักดิธำรง ได้นำมาผูกเป็นตัวต้นกระทู้โคลง อธิบายความตามข้อสุภาษิต

วันที่พิมพ์
: Jun 25, 2018
สำนักพิมพ์
: กรมศิลปากร
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 73 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.