• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

สงครามสืบราชสมบัติโปลันด์ และประมวลบทพระราชนิพนธ์ภาคปกิณกะ part1 

ความประสงค์ของหนังสือเล่มนี้ เพื่อรวบรวมเรื่องราวในการสืบราชสมบัติโปลันด์จากที่ต่างๆและสรรเอามาร้อยกรองโดยความมุ่งหมายจะให้ผู้ศึกษาทราบเหตุการณ์จากทางหลายทางต่างกันที่สุดก็เป็นได้ เพื่อประโยชน์แก่การศึกษาประวัติศาสตร์

วันที่พิมพ์
: Jun 25, 2018
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 1-110 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.