• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

โกศาปานไปฝรั่งเศส ฉบับหอสมุดแห่งชาติ part5 

เรื่องโกศาปานเป็นทูตไปฝรั่งเศสนี้ มองซิเออร์ เดอ วีเซ เป็นผู้แต่งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1686 (พ.ศ. 2229) เป็นภาษาฝรั่งเศส และมีการแปลเป็นภาษาไทยโดย เจษฎาจารย์ ฟ. ฮีแล โดยมีเนื้อหากล่าวถึงการเดินทางและภารกิจต่าง ๆ ของโกศาปานในฐานะราชทูตไทย เพื่อไปเจริญพระราชไมตรี ณ ประเทศฝรั่งเศส

วันที่พิมพ์
: Jun 25, 2018
สำนักพิมพ์
: กรมศิลปากร
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 401-503 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.