• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

คนเมือง : อู้คำเมือง 

อนุสรณ์ครบ ๗๐๐ ปี เมืองนพบุรี ศรีนครพิงค์ เชียงใหม่ คนเมือง อู้คำเมือง คู่มือหัดพูดภาษาคำเมืองเหนือมีศัพท์มีคำเมืองแท้ประมาณ 8,000 คำ

วันที่พิมพ์
: Jun 22, 2018
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 366 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.