• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

บทเสภาเรื่องพญาราชวังสันกับสามัคคีเสวก 
- 

ข้าพเจ้าได้จัดพิมพ์หนังสือบทเสภาเรื่อง พญาราชวังสัน กับ สามัคคีเสวก ซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์ของทูลกะหม่อมก๊ะ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่พิมพ์
: Jun 19, 2018
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 120 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.