• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

คู่มือการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ การทำสำเนาภาพถ่ายเพื่อการอนุรักษ์และจัดเก็บ 

คู่มือการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ การทำสำเนาภาพถ่ายเพื่อการอนุรักษ์และจัดเก็บ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ที่สนใจ

วันที่พิมพ์
: May 15, 2018
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 84 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.