• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ในพุทธศักราช 2539 เหล่าพุทธบริษัทชาวตำบลบ้านโพธิ์ จึงพร้อมใจดำเนินการสร้างอาคารห้องสมุด-พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในอภิลักขิตสมัยทรงเถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติครบ 50 ปี พ.ศ. 2539แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชขึ้น

วันที่พิมพ์
: May 15, 2018
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 45 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.