• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

คู่มือความรู้ด้านการจัดการคลังเอกสารจดหมายเหตุการสำรวจเอกสารด้วยวิธีการ UPAA MEDTHOD 

ประกอบด้วยความหมาย ประเภทของเอกสารจดหมายเหตุ สาเหตุการชำรุดเสื่อมสภาพของเอกสาร การจัดการคลังเอกสารจดหมายเหตุของสำนักหอจดหมายเหตุวิธีการประเมินเอกสารจดหมายเหตุสากล และตัวอย่างการประเมินคุณภาพด้วยวิธีการ UPAA MEDTHOD

วันที่พิมพ์
: May 09, 2018
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 84 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.