• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

เอกสาร เฮนรี เบอร์นีย์ เล่ม๑๐ 

การแปลเอกสาร เฮนรี เบอร์นีย์ เป็นการอนุรักษ์เอกสารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของชาติ และข้อมูลสาระในหนังสือช่วนในการศึกษาความรู้ความเข้าใจวิเทโศบายอดีตของไทยกับมหาอำนาจตะวันตกและประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรักษาความเป็นเอกราช

วันที่พิมพ์
: May 07, 2018
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 1-462 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.