• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

พระพุทธรูป ณ วังหน้า พระปฎิมาแห่งแผ่นดิน 

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2558 กรมศิลปากร โดยสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ได้จัดกิจกรรมพิเศษ ฤกษ์ดีปีใหม่ ไหว้พระพุทธรูปวังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน ด้วยการเปิดให้ประชาชนเข้านมัสการพระพุทธรูปสำคัญ 9 องค์ มีพระพุทธสิหิงส์ สมัยสุโขทัย พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) เป็นพระประธาน พร้อมด้วยพระพุทธรัตนมหามุนี (พระแก้วน้อย) ปางประทานพร ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพฯ

วันที่พิมพ์
: May 02, 2018
สำนักพิมพ์
: กรมศิลปากร
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 60 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.