• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ กรมศิลปากร 

กองวรรณคดีและประศาสตร์พิจารณาเห็นว่า พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ เป็นพระราชพิธีสำคัญที่สมควรรวบรวมละดียดไว้ เพื่อเป็นหลักฐานทางประศาสตร์ วัฒนธรรม และจารีตประเพณ๊ สำหรับศึกษาค้นคว้า

วันที่พิมพ์
: Apr 27, 2018
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 166 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.