• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

 
 

ได้รวบรวมและจัดทำบรรณานุกรมเฉพาะสาขาวิชาขึ้นโดยคัดเลือกสาขาวิชาที่มีความสำคัญและมีจำนวนวารสารมาก สำหรับฉบับนี้จะเป็นการรวบรวม บรรณานุกรมวารสาร สาขา สังคมศาสตร์ ที่พิมพ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างปี พ.ศ.2539-2543

วันที่พิมพ์
: Apr 26, 2018
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 172 หน้า

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.