• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 29 

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 29 อธิบายเรื่องราชทูตไทยไปยุโรปของสมเด็จพระเจ้าบรม วงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพกับจดหมายเหตุของหม่อมราโชทัย (ม.ร.ว. กระต่าย) เรื่องราชทูตไทยไปประเทศอังกฤษในรัชกาลที่ 4 เมื่อปีมะเส็ง พ.ศ. 2400

วันที่พิมพ์
: Feb 24, 2017
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 167 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.