• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

ปาฐกถา หลวงวิจิตรวาทการ 
 

เป็นหนังสือที่ว่าด้วยเรื่องของ หน้าที่ของกรมศิลปกร ที่มีต่องานศิลปกรรม และรวมถึงพระราชบัญญัติว่าด้วยโบราณสถาน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ และการพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ พ.ศ.2477

วันที่พิมพ์
: Dec 15, 2016
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: N/A หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.