• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

ประดนธรรมฉันท์ 

หนังสือเรื่อง ประดนธรรมฉันท์ เป็นนิพินธ์ของพระอมราภิรักขิต (เกิด) วัดบรมนิวาส ซึ่งได้นิพนธ์แบบเรียนภาษาไทยไว้หลายเล่มด้วยกัน

วันที่พิมพ์
: Dec 14, 2016
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 76 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.