• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

บทละครเรื่องเงาะป่า พระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ ๕ 

บทละครเรื่องเงาะป่านี้ เป็นพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ถูกจัดพิมพ์เพื่อแจกเป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ หลวงประโมทย์จรรยาวิภาช ณ เมรุหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส กำหนดวันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม พทธศักราช ๒๕๑๐

วันที่พิมพ์
: Dec 13, 2016
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 129 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.