• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

ในงานพระราชทานเพลิงศพ นางเอิบ ทังสุบุตร ณเมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม กำหนดวันที่ ๒๐ ธันาวคม ๒๕๑๒ นายจิตร ทังสุบุตร ผู้เป็นสามี ได้มาติดต่อกรมศิลปากร ขออนุญาตจัดพิมพ์หนังสือเรื่อง นิราศทวาราวดี ของหลวงจักรปาณี (ฤกษ์) เปรียญ และบทละครเรื่องมณีพิไชย พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และพระนิพนธ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ์ รวมเป็นเล่มเดียวกัน เพื่อแจกเป็นอนุสรณ์ในงานนี้ กรมศิลปากรอนุญาตให้จัดพิมพ์ได้ตามความประสงค์

วันที่พิมพ์
: Dec 13, 2016
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 103 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.